Άμεση κοπή κλαδιών που δυσχεραίνουν την πρόσβαση

Άμεση κοπή κλαδιών που δυσχεραίνουν την πρόσβαση

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, των οποίων οι ιδιοκτησίες εφάπτονται με αγροτικούς οδούς, να προβούν στην κοπή των κλαδιών τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και δυσχεραίνουν την πρόσβαση των οχημάτων.
Η άμεση πρόσβαση όλων στις ιδιοκτησίες τους αποτελεί προτεραιότητα για όλους