Ανακοίνωση: Καθαρισμός των οικοπέδων για πρόληψη πυρκαγιών.