ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Αγγελόπουλος Άγγελός του Βασιλείου

Αγγελόπουλος Άγγελός του Βασιλείου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Αγγελόπουλος Άγγελός του Βασιλείου