ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Αλτάνης Αναστάσιος του Χριστοφόρου

Αλτάνης Αναστάσιος του Χριστοφόρου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Αλτάνης Αναστάσιος του Χριστοφόρου