Αναστάσιος Λαμπρόπουλος

Αναστάσιος Λαμπρόπουλος

Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων - Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Λαμπρόπουλος έχει την ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων καθώς και έχει οριστεί ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής