ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου

Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου