Αβραμόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου

Αβραμόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Αβραμόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου