Δημήτριος Κόσσυφας

Δημήτριος Κόσσυφας

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Κόσσυφας έχει την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας εκτός της ευθύνης λειτουργιάς του ΧΑΔΑ, του Πρασίνου, της Πολιτικής Προστασίας, της Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών, της Κίνησης Οχημάτων και του Ανθρώπινου Δυναμικού