ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Καραπαπας Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Καραπαπας Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Φιγαλείας:

ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ