ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Λαμπροπούλου Νικολία (Νίκα) του Κωνσταντίνου

Λαμπροπούλου Νικολία (Νίκα) του Κωνσταντίνου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Λαμπροπούλου Νικολία (Νίκα) του Κωνσταντίνου