ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Μπαλαδήμας Ιωάννης του Νικολάου

Μπαλαδήμας Ιωάννης του Νικολάου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Μπαλαδήμας Ιωάννης του Νικολάου