Παναγιώτης Γκόγκας

Παναγιώτης Γκόγκας

Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Γκόγκας έχει την ευθύνη της Πολεοδομίας, των αδειών των Καταστημάτων, της Δια Βίου Μάθησης, της Παιδείας και του Αθλητισμού, των Λαϊκών Αγορών, του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς έχει οριστεί ως Αναπληρωτής Δημάρχου