ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Παναγόπουλος Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Παναγόπουλος Παναγιώτης

 

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:

Παναγόπουλος Παναγιώτης