Παπαλεξόπουλος Ιωάννης του Αλεξίου

Παπαλεξόπουλος Ιωάννης του Αλεξίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Παπαλεξόπουλος Ιωάννης του Αλεξίου