Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μπαλαδήμας Ιωάννης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μπαλαδήμας Ιωάννης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μπαλαδήμας Ιωάννης

τηλ.| 2625032644