ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών: Ρουμελιώτης Αριστογείτων του Αναστασίου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών: Ρουμελιώτης Αριστογείτων του Αναστασίου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών