Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών: Αναστασόπουλου Κωνσταντίνος του Νικολάου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών: Αναστασόπουλου Κωνσταντίνος του Νικολάου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών