ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Ρουμελιώτης Αριστογειτων (Γείτονας) του Αναστασίου

Ρουμελιώτης Αριστογειτων (Γείτονας) του Αναστασίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Ρουμελιώτης Αριστογειτων (Γείτονας) του Αναστασίου