Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών: Λαμπροπούλου Νικολία του Κωνσταντίνου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών: Λαμπροπούλου Νικολία του Κωνσταντίνου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών