ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Σάλλα Ιωάννα Ολυμπία (Όλια) του Τηλεμάχου

Σάλλα Ιωάννα Ολυμπία (Όλια) του Τηλεμάχου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Σάλλα Ιωάννα Ολυμπία (Όλια) του Τηλεμάχου