ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Σπηλιόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

Σπηλιόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως:

Σπηλιόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου