Τάγαρης Χρήστος του Σπυρίδωνα

Τάγαρης Χρήστος του Σπυρίδωνα

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Φιγαλείας:

Τάγαρης Χρήστος του Σπυρίδωνα