ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Μελέτη για την προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ζαχάρως στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ”

ΤΕΧΝΙΚΗ.ΕΚΘΕΣΗ_ΠΧ_Δ_ΖΑΧΑΡΩ_03.2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΠΧ_ΖΑΧΑΡΩ_04.2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΠΧ_ΖΑΧΑΡΩ_04.2019

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.ΜΕΛΕΤΗΣ.04.2019

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_09_2019

ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΠΧ_ΖΑΧΑΡΩ_09_2018

20180209-TEYD_v1.0