Δήμαρχος Ζαχάρως: Η «Δυναμική Πρωτοβουλία» έκανε, συνεχίζει και δημιουργεί έργο