ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2019-2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2019-2020

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2019-2020, η οποία αφορά :

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ, το οποίο φιλοξενεί  παιδιά ηλικίας από την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών, στα οποία παρέχεται και εξασφαλίζεται απασχόληση αυτών εκτός σχολικού ωραρίου από εξειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους. Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), λειτουργεί καθημερινά από Σεπτέμβριο έως 15 Ιουνίου (13:30-17:30 για την 1ηβάρδια και 17:30-21:30 για τη 2ηβάρδια), ενώ κατά τη διάρκεια των διακοπών του καλοκαιριού το ΚΔΑΠ λειτουργεί κατά τις πρωινές ώρες (08:00-12:00 για την 1ηβάρδια και 12:00-16:00 για τη 2ηβάρδια). Η Δομή βάσει δυναμικότητας μπορεί να φιλοξενήσει έως 50 παιδιά, τα οποία χωρίζονται σε 2 βάρδιες των 25 παιδιών η καθεμία.

Κάθε ενδιαφερόμενη μητέρα μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση έως και 28/06/2018στη Διεύθυνση www.eetaa.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISNET. Σε κάθε περίπτωσηη ενδιαφερόμενη θα πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό της Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., τον Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. συζύγου/συντρόφου (όπου απαιτείται), καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών. Η ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  μέχρι 28/06/2018για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και την δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020.

Για όλες τις αιτούσες απαιτείται:  

  • Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, με υπογραφή.
  • Αποδειχτικό στοιχείο ταυτότητας.
  • Εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα έτους 2018).

Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσεις που είναι:

 

  • Χήρος ή
  • Κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας

 

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αφορούν κάθε ενδιαφερόμενη/ο χωριστά ανάλογα την περίπτωση.

Εξαιρούνται από την παρούσα Πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Για διευκρινήσεις  και βοήθεια στην υποβολή των αιτήσεων – συγκέντρωση των δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζαχάρως, στον κ. Γιάννη Μπιτζούνη και στην κ. Αλεξάνδρα Θεοφιλοπούλου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2625031373(Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:00).

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης του Δήμου Ζαχάρως

ΚΩΤΣΑΚΗ ΒΑΣ. ΑΚΡΙΒΗ

Ζαχάρω, Τ.Κ 27054

ΤΗΛ:2625031373

Fax: 2625031373