Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:30

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:30

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Ζαχάρως την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσια διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ανάληψης υλοποίησης, χρηματοδότησης και την αναμόρφωση του Π/Υ για την υποβολή πρότασης δράσεων στο πλαίσιο Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Η Συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αλεξανδρόπουλος Κων/νος