Νέο Πρόεδρο εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως.