Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασιλικής Υλικής Συνδρομής – Διανομή ειδών καθαριότητας, παντοπωλείου και κρέατος.

Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασιλικής Υλικής Συνδρομής – Διανομή ειδών καθαριότητας, παντοπωλείου και κρέατος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάνουμε γνωστό στους πολίτες του Δήμου μας που έχουν ενταχτεί στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους , ότι στις κεντρικές αποθήκες του δήμου (έναντι Γυμνασίου Λυκείου Ζαχάρως), έως και τις 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 9.00 πμ με 1.00 μμ, θα πραγματοποιηθεί διανομή “ειδών καθαριότητας, παντοπωλείου και κρέατος (μοσχάρι, χοιρινό)” που παραδόθηκαν από την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας.

Δικαιούχοι είνα οι ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), οι οποίοι έχουν δηλώσει στην αίτηση τους,ότι επιθυμούν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διανομών του Τ.Ε.Β.Α.

Η παράδοση των προϊόντων στους ωφελούμενους θα γίνεται με την επίδειξη του βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης ή άλλου επίσημου εγγράφου από όπου θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ του (χωρίς ΑΜΚΑ είναι αδύνατη η παραλαβή των ειδών από τους δικαιούχους.