Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:30

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:30

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024- 2027. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

2. Επί της υπ. αριθμ. 29/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου στις 18-05-2023 ενώπιων του Μονομελούς Εφετείου Πατρών για εκδίκαση της υπόθεσης έφεση του Δήμου Ζαχάρως κατά του Π.Τ. και κατά της αριθμ. 289/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

3. Έγκριση πίνακα κατάταξης μοριοδότησης εγγραφών νηπίων Σχ. Έτους 2022-2023. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).

4. Έγκριση πίνακα κατάταξης μοριοδότησης εγγραφών νηπίων Σχ. Έτους 2022-2023. (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).

5. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Ζαχάρως και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας