Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Δημαρχείο της Ζαχάρως τη Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση προθεσμίας του έργου « Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση δρόμου Νέα Φιγαλεία –Αγία Άννα ».
2. Παράταση προθεσμίας του έργου « Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις Τοπικές κοινότητες του Δήμου Ζαχάρως».
3. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου 1 « Διαμόρφωση κτιρίου αποθηκών εναντι Γυμνασίου και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου».
4. ‘Έγκριση πρακτικού 2 διαγωνισμού της προμήθειας « ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΧΑΡΩΣ» – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
5. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με καταπάτηση δημοτικού χώρου (Μπισχινόκαμπος).
6. Εξειδίκευση πίστωση ποσού 1.680,20€ για την διενέργεια προμήθειας πινακίδων ενδ. Διευκόλυνσης κυκλοφορίας 2022.
7. Έγκριση της αριθ. 520/2022 απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της παροχής υπηρεσιών « Εργασίες κατεπείγουσας παρέμβασης στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πλημμύρας-κατολισθήσεων της 1/12/2022 στο Λέπρεο, Ζαχάρω, Ξηροχώρι, Νέα Φιγαλεία, Αγ. Ηλία».
8. Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής έτους 2022 Δήμου Ζαχάρως.
9. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων ακινήτων της ΤΚ Φιγαλείας Δήμου Ζαχάρως.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος