ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ.

Υπεγράφη στο Δημαρχείο Ζαχάρως μεταξύ του Δημάρχου Κώστα Αλεξανδρόπουλου και του εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρίας η σύμβαση για την Αποπεράτωση του κλειστού Γυμναστηρίου Ζαχάρως με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 740.380,00 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων, με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων. Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα είναι ο φέρων οργανισμός του κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοιχοποιίες ενώ το έργο βάλτωνε σε αυτή την κατάσταση για σχεδόν 20 χρόνια. Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι εξείς: 1) Κατασκευή μεταλλικής στέγης 2) Επιχρίσματα 3) Προσαρμογή μεταλλικών θυρών- παραθύρων αλουμινίου 5) Ξύλινες κατασκευές 6) Κατασκευή ξύλινου δαπέδου παρκέ 7) Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εξαερισμός ,θέρμανση πυροπροστασία 8) Αποδυτήρια-WC 9) Προμήθειες αθλητικού υλικού: μπασκέτες καθίσματα κτλ. Αναμένεται να είναι έτοιμο προς λειτουργία στο τέλος του 2021.