ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ιωάννης Τερζής

Ιωάννης Τερζής

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Αθλητισμού

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Αθλητισμού: Ιωάννης Τερζής