Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού. Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2019