ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Κ.Δ.Α.Π.

Κ.Δ.Α.Π.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: Ξηροχώρι, Ζαχάρω, 27054
  • Σταθερό Τηλέφωνο: 2625034778

Σχετικά

Στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών , για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας και εκτός σχολικού ωραρίου και η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.
Τα παιδιά απολαμβάνουν ευχάριστες στιγμές με δημιουργικές δραστηριότητες, ομαδικές και ατομικές δράσεις αλλά και εποικοδομητικές ασχολίες.
Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών παρέχονται δωρεάν.
Προτεραιότητα για την κατοχύρωση θέσεων έχουν οι οικογένειες που πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια (παιδιά άνεργων μητέρων, μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, με προβλήματα υγείας, κ.α.).
Οι δράσεις που αναπτύσσονται δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αναδείξουν τη δημιουργικότητα τους, να βελτιώσουν τις εκφραστικές δυνατότητες τους και να ψυχαγωγηθούν.
Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη μιας οικογένειας να αξιοποιήσουν δημιουργικά αυτόν τον ελεύθερο χρόνο με ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, καθώς συναναστρέφονται καθημερινά με παιδιά διαφόρων ηλικιών. Τα βοηθούν να ξεφύγουν από την απομόνωση του σύγχρονου τρόπου ζωής, που θέλει τα παιδιά παθητικούς δέκτες της σύγχρονης τεχνολογίας που έχει εισβάλει σε κάθε σπίτι. Τέλος, στόχος του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι να μπορούν τα παιδιά να συναντούν και να επικοινωνούν με τους φίλους τους σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας, χωρίς ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και προσωπικότητα του κάθε παιδιού.


Μέσα στο χώρο του Κ.Δ.Α.Π. το παιδί μπορεί να ασχοληθεί δημιουργικά με τα παρακάτω:
• Λογοτεχνικά παιχνίδια
• Θεατρικά παιχνίδια
• Μουσικοκινητικά παιχνίδια
• Εικαστικά
• Περιβαλλοντικά παιχνίδια
• Οπτικοακουστικά παιχνίδια
• Γλωσσικά Παιχνίδια
• Πληροφορική
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου τους.

ΚΔΑΠ-ΠΡΟΒΟΛΗ

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών