Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί / Μελέτες

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τεχνική Έκθεση Διακήρυξη...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 206 ΤΟΥ  Ν.3584/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  149 του Ν 3463/2006 ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.:...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Μελέτη για την προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την...

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ακολουθεί η Απόφαση: ΠΑΑ 2014_2020_ ΔΡΑΣΗ 4.3.4_ΑΔΑ 6Σ9Σ7Λ6-9ΓΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ...

Αναπλάσεις Κοινοτήτων, Παιδικές Χαρές, Αποκατάσταση Πυρόπληκτων περιοχών, Αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου, Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας και Πράσινο Ταμείο, στο Δήμο Ζαχάρως.

Ένα μεγάλο εύρος έργων και παρεμβάσεων έφερε η Δημοτική...

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν την Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έργο: Αντιπλημμυρικά έργα αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν την Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έργο: Αντιπλημμυρικά έργα αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες (Β’ Εργολαβία)

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών.

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»