Δημοτικοί Σύμβουλοι

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μπαλαδήμας Ιωάννης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μπαλαδήμας Ιωάννης τηλ.|...

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Τάγαρης Χρήστος του Σπυρίδωνα

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Λαμπροπούλου Νικολία (Νίκα) του Κωνσταντίνου

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως Λαμπροπούλου...

Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος...

Αλεξανδρόπουλος Φώτης

Σκαλτσά-Καλογεροπούλου Δήμητρα του Ευσταθίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Σκαλτσά-Καλογεροπούλου...

Τριγάζης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Τριγάζης Γεώργιος...

Κλημαντίρης Δημήτριος του Νικολάου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Κλημαντίρης Δημήτριος...

Καλογερόπουλος Φώτιος του Θεοδώρου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Καλογερόπουλος Φώτιος...

Παναγόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Παναγόπουλος Παναγιώτης...
12