ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Αλεξανδρόπουλος Φώτης του Αθανασίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρόπουλος Φώτης του...

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Παναγόπουλος Παναγιώτης

...

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Ζήρου Κάπου Αναστασία

...

Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος...

Αλτάνης Αναστάσιος του Χριστοφόρου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Αλτάνης Αναστάσιος...

Σκαλτσά-Καλογεροπούλου Δήμητρα του Ευσταθίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Σκαλτσά-Καλογεροπούλου...

Μπαλαδήμας Ιωάννης του Νικολάου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Μπαλαδήμας Ιωάννης...

Τριγάζης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Τριγάζης Γεώργιος...

Κλημαντίρης Δημήτριος του Νικολάου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Κλημαντίρης Δημήτριος...

Ζήρου – Κάπου Αναστασία του Γεωργίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Ζήρου – Κάπου Αναστασία...