ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ιωάννης Μπάμης

Ιωάννης Μπάμης

Αντιδήμαρχος Πρασίνου & της Διαχείρισης Ζώων συντροφιάς

Αντιδήμαρχος Πρασίνου & της Διαχείρισης Ζώων συντροφιάς: Ιωάννης Μπάμης