ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού. Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2022