ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Καλογερόπουλος Φώτιος

Καλογερόπουλος Φώτιος

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Καλογερόπουλος Φώτιος