ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Χρήστος Βλάχος

Χρήστος Βλάχος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Χρήστος Βλάχος