ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Γεώργιος Τριγάζης

Γεώργιος Τριγάζης

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης: Γεώργιος Τριγάζης