ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Θεόδωρος Λώλος

Θεόδωρος Λώλος

Αντιδήμαρχος Υποδομών & Πολιτικής Προστασίας

Αντιδήμαρχος Υποδομών & Πολιτικής Προστασίας: Θεόδωρος Λώλος