ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Αριστείδης Λαλιώτης

Αριστείδης Λαλιώτης

Εντεταλμένος Σύμβουλος

Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αριστείδης Λαλιώτης