ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ρουμελιώτης Αριστογειτων (Γείτονας) του Αναστασίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Ρουμελιώτης Αριστογειτων...

Καλογερόπουλος Φώτιος του Θεοδώρου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Καλογερόπουλος Φώτιος...

Παναγόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Παναγόπουλος Παναγιώτης...

Λαμπροπούλου Νικολία (Νίκα) του Κωνσταντίνου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Λαμπροπούλου Νικολία...

Σπηλιόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Σπηλιόπουλος Ιωάννης...

Καραπαπας Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Φιγαλείας: ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ...

Βλάχος Χρήστος του Σπυρίδωνα

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Φιγαλείας: Βλάχος Χρήστος...

Τάγαρης Χρήστος του Σπυρίδωνα

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Φιγαλείας: Τάγαρης Χρήστος...

Αγγελόπουλος Άγγελός του Βασιλείου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Αγγελόπουλος Άγγελός...

Σάλλα Ιωάννα Ολυμπία (Όλια) του Τηλεμάχου

Μέλος Δ.Σ. Eκλογική περιφέρεια Zαχάρως: Σάλλα Ιωάννα Ολυμπία...