ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Αντώνιος Αδαμόπουλος

Αντώνιος Αδαμόπουλος

Αναπληρωματικό μέλος Δημοτικής Επιτροπής

Αναπληρωματικό μέλος Δημοτικής Επιτροπής: Αντώνιος Αδαμόπουλος