ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Χρήστος Πλιάγκος

Χρήστος Πλιάγκος

Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής

Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής: Χρήστος Πλιάγκος