ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Φώτιος Αλεξανδρόπουλος

Φώτιος Αλεξανδρόπουλος

Αναπληρωματικό μέλος Δημοτικής Επιτροπής

Αναπληρωματικό μέλος Δημοτικής Επιτροπής: Φώτιος Αλεξανδρόπουλος