ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Δήμητρα Σκαλτσά

Δήμητρα Σκαλτσά

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος: Δήμητρα Σκαλτσά