ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Αναστάσιος Κάπος

Αναστάσιος Κάπος

Επικεφαλής Αντιπολίτευσης - Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής

Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής: Αναστάσιος Κάπος