ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Παναγιώτης Βάγιας

Παναγιώτης Βάγιας

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Παναγιώτης Βάγιας