ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Προκηρύχθηκε από το Δήμο Ζαχάρως η δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ».

Προκηρύχθηκε από το Δήμο Ζαχάρως η δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ».

Προκηρύχθηκε από το Δήμο Ζαχάρως η δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2.601.784,68€. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Πρόκειται για την ανάπλαση δεκατριών αγροτικών δρόμων, συνολικού μήκους περίπου 21.000 μ., που θα διευκολύνει την πρόσβαση των αγροτών σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Με το έργο αυτό, που θα εκτείνεται στο σύνολο των πρώην δήμων Ζαχάρως και Ν. Φιγαλείας, επιδιώκεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός μεγάλου τμήματος του αγροτικού οδικού δικτύου.