Αμειβόμενη εργασία για νέους και νέες 18-35 ετών στο Istorima (με ιδρυτικό δωρητή το ΙΣΝ)