ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Επανυποβολές αιτήσεων για Κ.Ε.Α. και Επίδομα Στέγασης

Επανυποβολές αιτήσεων για Κ.Ε.Α. και Επίδομα Στέγασης

 

Επανυποβολές αιτήσεων

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι επανυποβολές των αιτήσεων για Κ.Ε.Α. και Επίδομα Στέγασης θα γίνουν με την παρακάτω σειρά:

Συγκεκριμένα :

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.  

β) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για ένα ή δύο μήνες κατά περίπτωση.